Privacybeleid

Price or Dice BV, gevestigd aan Harmsen van der Beeklaan 4, 1262AS Blaricum, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Harmsen van der Beeklaan 4, 1262AS Blaricum, Nederland

+31621108785

Guido Geenen is de Functionaris Gegevensbescherming van Price or Dice BV Hij/zij is te bereiken via info@priceordice.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Price or Dice BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@priceordice.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Price or Dice BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Price or Dice BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Price or Dice BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Price or Dice BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Price or Dice BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Price or Dice BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Contributor gegevens en -licentieovereenkomst: zolang contract duurt
  • Account gegevens: niet langer dan 2 jaar na laatste gebruik
  • Transactiegegevens: niet langer dan 2 jaar na transactie en 10 jaar in geanonimiseerde vorm voor interne analyses

Delen van persoonsgegevens met derden

Price or Dice BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Price or Dice BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Price or Dice BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam derdeDoeleinden van delenWelke gegevens
AfasFiscaalFacturatiegegevens
StripeBetalingsverwerkingFacturatiegegevens
DropboxOpslaan van gegevens en documenten betreffende en facturatieNaam en voornaam, e-mail adres, bankrekeningnummer, CV’s van Contirbutors
TypeformAanbieden van de meest relevante content en dienstene-mail adres, typeform antwoorden
Google SheetsAnalyse Typeform gegevense-mail adres, typeform antwoorden
Workflow for TypeformBescherming intellectueel eigendom, goedkeuring proceduree-mail adres, typeform antwoorden
ZapierAutomatiseren van emailverkeer rondom Typeform and Gmaile-mail adres, typeform antwoorden
UsersnapFeedback functionaliteit voor service verbeteringe-mail adres, klanten of feedback gegevens
LiveChatExtra functionaliteit voor klantenservice en sales leadse-mail adres, chatgegevens, voornaam, achternaam
Google AnalyticsVoor het verbeteren van de gebruikerservaring op onze site of sites waar we adverterenIP-adres, geo-locatie, interactie met onze website (pixel, tag)
Meta platforms (facebook / Instagram)Voor het verbeteren van de gebruikerservaring op onze site of sites waar we adverterenIP-adres, geo-locatie, interactie met onze website (pixel)
PinterestVoor het verbeteren van de gebruikerservaring op onze site of sites waar we adverterenIP-adres, geo-locatie, interactie met onze website (Pixel)
Microsoft OnedriveOpslaan van gegevens en documenten betreffende en facturatieNaam en voornaam, e-mail adres, bankrekeningnummer
Google gmailVoor het verzenden van orderbevestiging, factuur, nieuwsbriefe-mail adres, ip-adres, aankoopgegevens, factuur
Microsoft TeamsVoor het houden van Consulting sessiese-mail adres, telefoonnummer, voornaam, achternaam
ZoomVoor het houden van Consulting sessiese-mail adres, telefoonnummer, voornaam, achternaam
Google meetVoor het houden van Consulting sessiese-mail adres, telefoonnummer, voornaam, achternaam
LinkedInPromoten van een Contributor profiel gelinkt aan contentProfielgegevens zoals URL
MailpoetBijhouden van mailinglijsten en benodigde gegevensWebshop gedrag, interactie met emails, email-adres, naam, interesse in consultancy opdrachten (mailinglijst)
WoocommerceVoor het aanbieden van een online webshop incl. verwerken van betalingE-mailadres, orderverwerking, betalingsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Price or Dice BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Price or Dice BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Price or Dice BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest

Op de website en in de mailings van Price or Dice zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierboven).


Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@priceordice.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Price or Dice BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Price or Dice BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Price or Dice BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@priceordice.com

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze mailinglijst

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze mailinglijst

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.